ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. § Értelmező rendelkezések

(1) jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő fogalmakat az alábbiak szerint értelmezzük.

a.) Megrendelés alatt értjük a https://loomyarendeles.com weboldalon elektronikus módon leadott és a Szolgáltató által egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus úton (e-mailen) visszaigazolt rendeléseket.

b.) Regisztráció alatt értjük akár a https://loomyarendeles.com weboldalon elektronikus módon akár elektronikusan akár más módon megadott olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél azonosításához, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

c.) Termék rendelkezésre állásán értjük a szolgáltató logisztikai központjában, vagy bármely telephelyén rendelkezésre álló – vagy a rendelésnek a Szolgáltatóhoz való beérkezését követően 48 órán belül beérkező – szabadon forgalomba hozható árut.

d.) A rendelés visszaigazolásán értjük a megrendelő részéről, a Szolgáltató általi elektronikusan kiküldött információk időpontját, nem elektronikus kiküldés esetén pedig az értesítésről a megrendelőnek való tudomására jutás időpontját. A rendelés beérkezésén értjük a szolgáltató részéről a megrendelő által közölt információk szolgáltató részére való tudomásra jutás időpontját.

e.) Utánvételen értjük az áru a megrendelőhöz történő eljuttatása alkalmával, a kiszállított és átadott áru árának helyszínen, készpénzben történő kifizetését, a szolgáltató megbízottja kezéhez.

f.) Rendeltetésszerű használaton értjük a termék szokásos, mindennapi életben történő, a termék leírásának megfelelő módon, körülmények között, időben és térben meghatározott feltételekkel való használatát.

i.) Az itt nem szabályozott fogalmakat úgy értjük, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

2. § Időbeni hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek időbeni hatálya az https://loomyarendeles.com weboldal globális európai terjesztőközpont Igazgatósága által történő hatályon kívül helyezéséig érvényes, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek felsőbb jogszabály változása miatt hatályát korábban elveszíti.

3. § Területi hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek területi hatálya kizárólag Magyarországra érvényes, Magyarország határain kívüli szolgáltatás esetére külön feltételek vonatkoznak.

4. § Szolgáltató

A https://loomyarendeles.com weboldalt a Loomya International Ltd. Shenzen, China által felügyelt – Loomya European Division, London Ltd. üzemelteti. A kiszállítás az Európai Unión belülről történik, a pillanatnyi logisztikai termékállapot függvényében. A garanciális ügyintézés Magyarországon történik.

5. § Szolgáltatás igénybevétele

(1) A megrendelések leadása a https://loomyarendeles.com weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://loomyarendeles.com webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

(2) Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni e-mail-ben 8 munkanapon belül.

a.) Kézhezvételi időpont a helyszíni átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

b.) A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén utánvéttel küldje vissza. Ez esetben mindenekelőtt feltétlen lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a  https://loomyarendeles.com weboldalon megjelölt e-mail címen. Az ezt követően kapott visszáru postacímre küldje a terméket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

c.) A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

d.) Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a https://loomyarendeles.com webáruház esetlegesen elengedett (egyedi, szezonális akciók esetén előfordulhat) a házhoz szállításkor – jelenleg 1.500,- Ft-ot.

e.) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

(4) Az eladó szavatossági és jótállási felelőssége

a.) Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

(5) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

(6) A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért melyet az oldalon leadott. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

6. § Egyéb rendelkezések

(1) A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a rendeléskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a rendeléskor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

(3) A felhasználó a 6. § (1) pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

(4) A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

(5) A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

(6) Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az [email protected] e-mail címen.